ข้อได้เปรียบ ระบบก่อสร้างซีคอน เทียบกับระบบหล่อในที่

ระบบก่อสร้างซีคอน

ระบบหล่อในที่

คุณภาพ

ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน วัสดุผ่านการคัดสรร มีการควบคุมงานจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะทุกขั้นตอน
คุณภาพไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฝีมือและความเอาใจใส่ของช่าง ตลอดจนวิธีการทำงานที่ถูกต้อง และการควบคุมงานที่ดี การเก็บรักษาวัสดุก่อสร้างทำได้ยาก

ประสิทธิภาพในการควบคุมงาน

ทำงานสะดวกเพราะทำในโรงงานบนพื้นที่ราบ การตรวจสอบ และควบคุมก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน
การทำงานและควบคุมงานทำได้ยาก โดยเฉพาะ ในชั้นสูงๆ

การใช้แรงงานที่มีความชำนาญ

งานส่วนใหญ่ทำที่โรงงานโดยช่างเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ จึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างแต่ละประเภท ซึ่งปัจจุบันช่างเหล่านี้หาค่อนข้างยาก

เวลา

ลดขั้นตอนการทำงานที่หน้างาน เพราะผลิตที่โรงงานคอนกรีตที่เป็นส่วนโครงสร้างมีอายุครบแล้ว ฤดูกาลมีผลเพียงเล็กน้อย
ต้องทำตามขั้นตอน ต้องรออายุคอนกรีต หากเร่งรัดจะทำให้เสียหายได้ ฤดูกาลมีผลมาก ทำให้งานล่าช้าได้ โดยเฉพาะฤดูฝน

ราคา

จะมีราคาถูกลง ถ้าก่อสร้างแบบเดียวกัน
ขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาแต่ละราย โดยทั่วไปจะมีราคาสูงกว่า

มลพิษจากการก่อสร้าง

มีเศษวัสดุน้อยที่หน้างาน
มีฝุ่นและเสียงมาก โดยเฉพาะจากผงปูนที่เกิดจาก การผสมคอนกรีต มีขยะมากจากไม้แบบที่ใช้เทคอนกรีต เศษเหล็ก และเศษปูน

การรับประกัน

รับประกันโครงสร้าง 20 ปี
โดยทั่วไปจะไม่มีการรับประกันที่ยาวนาน