บ้าน 3 ชั้น

ขออภัยด้วยค่ะ ไม่มีแบบบ้านในระดับราคานี้