บ้าน 2 ชั้น

3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

บัดเจท โฮม3

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 145 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 33 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

บัดเจท โฮม1

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 122 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 33 ตร.วา
4 ห้องนอน2 ห้อง2 ที่จอดรถ

สุดคุ้ม 6

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 210 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 52 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง2 ที่จอดรถ

สุดคุ้ม 5

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 168 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 51 ตร.วา
2 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

สุดคุ้ม 4

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 118 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 50 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

สุดคุ้ม 3

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 180 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 49 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

สุดคุ้ม 2

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 176 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 47 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

สุดคุ้ม 1

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 172 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 49 ตร.วา