บ้านชั้นเดียว

ขออภัยด้วยค่ะ ไม่มีแบบบ้านในระดับราคานี้