แบบบ้านยอดนิยม

5 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

คุ้มค่า 5

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 215 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 45 ตร.วา
4 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

คุ้มค่า 4

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 214 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 49 ตร.วา