แบบบ้านยอดนิยม

3 ห้องนอน1 ห้อง- ที่จอดรถ

พอดี 3

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 114 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 60 ตร.วา
3 ห้องนอน1 ห้อง- ที่จอดรถ

พอดี 2

1-2 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 92 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 47 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

สุดคุ้ม 1

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 172 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 49 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

ธงฟ้า 15

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 176 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 45 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

ธงฟ้า 2

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 119 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 30 ตร.วา
5 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

คุ้มค่า 5

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 215 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 45 ตร.วา
4 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

คุ้มค่า 4

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 214 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 49 ตร.วา
4 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

คุ้มค่า 2

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 164 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 36 ตร.วา