แบบบ้านใหม่

3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

Life Box 194

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 194 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 51 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

Newport 128

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 128 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 33 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

Orchard 202

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 202 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 47 ตร.วา
4 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

Orchard 212

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 212 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 47 ตร.วา
5 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

คุ้มค่า 5

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 215 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 45 ตร.วา
4 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

คุ้มค่า 4

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 214 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 49 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

คุ้มค่า 3

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 176 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 38 ตร.วา
4 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

คุ้มค่า 2

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 164 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 36 ตร.วา