บ้าน 2 ชั้น

3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

ธงฟ้า 15

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 176 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 45 ตร.วา
2 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

ธงฟ้า 11

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 162 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 42 ตร.วา
2 ห้องนอน2 ห้อง- ที่จอดรถ

ธงฟ้า 10

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 118 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 42 ตร.วา
4 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

ธงฟ้า 9

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 133 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 42 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

ธงฟ้า 3

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 127 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 32 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

ธงฟ้า 2

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 119 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 30 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

Life Box 194

มากกว่า 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 194 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 51 ตร.วา
3 ห้องนอน2 ห้อง1 ที่จอดรถ

Newport 128

2-3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย : 128 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 33 ตร.วา