มั่นใจกับบัดเจทโฮม

ท่านสามารถมั่นใจที่จะสร้างบ้านกับบัดเจทโฮม เพราะ

ด้วยระบบโครงสร้างกึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับรางวัลระดับสากล Asia Hi-Tech Award
ด้วยมาตรฐานงานโครงสร้างที่การันตีด้วยมาตรฐานระดับ ISO 9001:2008
ด้วยประสบการณ์ในการสร้างบ้านมากกว่า 15,000 หลัง ทั่วประเทศ
ด้วยประสบการณ์ในการสร้างบ้านมากกว่า 56 ปี
ด้วยการรับประกันคุณภาพโครงสร้างบ้านถึง 20 ปี

การควบคุมคุณภาพ

โครงสร้างบ้านมีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทุกชิ้น เพราะผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน
มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหว่างการก่อสร้าง ทุกขั้นตอน โดยทีมตรวจสอบจากบริษัท เพื่อให้บ้านทุกหลังมีความสมบูรณ์ที่สุด
มีการตรวจสอบก่อนการส่งมอบบ้าน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนดไว้ โดยทีมตรวจสอบจากบริษัท