ขั้นตอนการติดตั้งโครงสร้าง

1

ติดตั้งงานโครงสร้าง ฐานรากและชิ้นส่วนสำเร็จรูป

2

ติดตั้งเสาและคาน และชิ้นส่วนสำเร็จรูปด้านบน

3

ติดตั้งงานโครงสร้างหลังคา

4

ขั้นตอนงานก่อผนัง